voorgeschiedenis
doelstelling
werkwijze
beleidsplan
fondswerving
nieuws
contact

p4

Het beleid van de Stichting Ams-Dak-Dunya is in eerste instantie erop gericht met de haar ter beschikking staande gelden het basisonderwijs in Senegal te ondersteunen en te stimuleren.

De eerste opzet van de school Mikriche Kawara te Yeumbeul, welke door de Stichting sinds 2006 gesteund wordt, was uiterst elementair. In het kader van de beperkte middelen die de Stichting heeft is het uitbouwen tot een volwaardige school een langdurig proces. De Stichting ziet dan ook in de komende jaren een blijvende ondersteuning aan de school als haar voornaamste taak.

Sinds 2010 biedt Mikriche Kawara op bescheiden schaal naast het basisonderwijs en de ecole maternelle ook volwassenenonderwijs aan. Gelet op het grote aantal analphabeten onder de ouders van de leerlingen, wil de Stichting de school actief bijstaan om het volwassenenonderwijs verder te stimuleren en uit te bouwen.

Tevens zal de Stichting, samen met Mendy William, de directeur van Mikriche Kawara, contacten met het vakonderwijs in Dakar verder ontwikkelen en uitbreiden, zodat leerlingen van de school kunnen doorstromen naar vakonderwijs.

Naast de hulp aan Mikriche Kawara zal de Stichting zich ook in haar beleid blijven richten op speciale projecten met kansarme getalenteerde kinderen en Senegalese kunstenaars en ambachtsmensen.