voorgeschiedenis
doelstelling
werkwijze
beleidsplan
fondswerving
nieuws
contact

p6

Bezoek aan Mikriche Kawara - januari

Op 2 januari jl hebben Tilly, Richard en ik de school bezocht. Het was uiteraard schoolvakantie, geen leerlingen aanwezig, maar dat was een goede gelegenheid om het gebouw te bekijken en rustig te kunnen bijpraten met directeur William Mendy.

Dankzij een genereuze gift van de Stichting ven Helten en de jaarlijkse giften van u donateurs konden wij ditmaal iets substantiëlers doen voor de school.

Schooljaar 2013-2014: de problemen

Mendy vertelde dat er dit schooljaar 2013-2014 196 leerlingen op de school staan ingeschreven. Toen de school werd opgericht, in 2006, was het de enige particuliere basisschool in Cité Comico, Yeumbeul, een buitenwijk van Dakar. Inmiddels is er een (te) groot aantal scholen bijgekomen – door het slechte openbaar onderwijs, waar leerkrachten regelmatig geen salaris ontvangen, zien velen kansen in het oprichten van een eigen school. Gevolg is dat ouders gaan shoppen. Groot probleem is dat veel ouders de laatste schoolmaanden mei en juni geen schoolgeld meer betalen, en hun kinderen in het nieuwe schooljaar dan bij een andere school inschrijven. Nieuwe scholen moeten hun bestaansrecht bewijzen, maar trekken in eerste instantie wel leerlingen weg. Onze school Mikriche Kawara weet zich goed te handhaven in dit onrustige landschap, maar er ligt wel een probleem want er komt te weinig schoolgeld binnen, waardoor Mendy o.a. de salarissen van de leraren niet op tijd kan uitbetalen.

Een leraar op Mikriche verdient per maand tussen 50.000 CFA = ca. 80 euro, voor de beginnende leraren, en 90.000 CFA = 140 euro, voor de ervaren leerkrachten. Er zijn 9 leraren aan de school verbonden, Mendy zelf meegerekend, die ook onderwijs geeft.

Wij vroegen Mendy of hij niet met de directeuren van de andere scholen in de buurt kon gaan praten: het niet betalen van het mei/juni schoolgeld is per slot een probleem waarmee alle scholen kampen.

Hij antwoordde dat andere, ook gerenomeerde scholen zeker in deze samen samen willen werken, echter de nieuwe scholen die als hoofddoel hebben snel geld te verdienen, hebben te winnen bij de komst van nieuwe leerlingen. We spraken met hem af dat hij deze kwestie nog eens zou opnemen met het oudercomité van de school - de ouders kunnen andere ouders erop aanspreken. Tevens zou hij dan het voorstel, om het mei/juni schoolgeld vanaf januari in termijnen alvast te betalen, met het oudercomite doorspreken. Dit is een systeem dat op vele scholen in Senegal al gehanteerd wordt.

p6

Onderwijs aan volwassenen

Het onderwijs aan volwassenen, een wens van ons omdat wij gemerkt hebben dat veel ouders in deze arme wijk analfabeet zijn en dus hun kinderen niet kunnen helpen met huiswerk, begint nu – vier jaar nadat wij onze financiële hulp hebben toegezegd – van de grond te komen. Er staan nu 16 volwassenen ingeschreven, die in de avonduren en op zaterdag apart les krijgen. Eerder waren er meer mannen dan vrouwen; tot onze vreugde is dat dit jaar gelijk verdeeld. Echter volgens Mendy zijn veel vrouwen te druk met het huishouden en daarom ‘s avonds te moe om naast hun gewone taken een opleiding te volgen. De mannen die zich hadden aangemeld liepen in hun werk tegen het probleem aan dat ze de Franse taal niet beheersten en zodoende niet hogerop kwamen. Mendy denkt dat velen de kat uit de boom willen kijken maar dat er inmiddels meer animo is ontstaan om ook zelf onderwijs te volgen.

De resultaten

Wat betreft de resultaten van de leerlingen in het afgelopen schooljaar: Mendy kon ons laten zien dat de school weer zeer goed had gescoord op de lijst van examen resultaten van geheel Dakar.

Na de basisschool: een vakschool?

Een nieuw punt van gesprek met Mendy betrof de toekomst van de kinderen, wanneer zij – hopelijk met goed resultaat – de school verlaten. Van vrienden op Goree en in Dakar horen wij telkens dat het middelbaar openbaar onderwijs en de universiteiten met hetzelfde probleem kampen als de openbare basisscholen: de leraren staken zeer regelmatig omdat zij geen salaris ontvangen.

Via een van de auteurs van uitgeverij Augustus (tegenwoordig uitgeverij Atlas Contact), Marnel Breure, zijn wij twee jaar geleden in contact gekomen met een vakschool in Castor, een wijk in Dakar. Meisjes worden daar opgeleid tot o.a. kapster, naaister, schoonheidsspecialiste ; jongens tot elektriciën, automonteur – en er zijn voor jongens en meisjes opleidingen tot financieel medewerker en ict-medewerker. In alle richtingen wordt stage gelopen, en de opleidingen duren 3 tot 4 jaar.

Wij hebben Mendy gevraagd nader onderzoek te gaan doen naar dit type voortgezet onderwijs, en proberen met hem in mei enkele opleidingen zelf te bezoeken zodat we ons een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden. Het lijkt ons belangrijk dat Mickriche ook na de laatste groep van de basischool voor de kinderen de brug kan slaan naar de toekomst.

p6

Het schoolgebouw

Wat betreft het gebouw: de eigenaar van de ‘zijvleugel’ van de school - een klein woonhuis naast het hoofdgebouw van de school waarin de kleuterschool, de maternelle, was gevestigd, heeft besloten het pand weer voor zichzelf te gaan gebruiken. De school is nu naar achteren uitgebreid, en loopt van de ene straat naar de daarachterliggende. De staat waarin de school verkeerde viel ons mee – zeker gezien het klimaat in Senegal, waar de regentijd veel schade aanricht: Mendy zorgt ervoor dat de zaak behoorlijk wordt onderhouden.

Leuk was te zien dat Mendy de leslokalen de namen heeft gegeven van vaste donateurs: zo is er een lokaal Wim, Frieda, Tonny, Rinus, Riet, Marije en Christina en de bilbiotheek heet passend Tilly.

Wat die bibliotheek betreft: dankzij eengift van L’Amitié – Club de la Haye en L’Ecole des Loisirs zijn wij met een fikse stapel boeken bij de school gekomen. Boeken voor alle leeftijden, van prentenboeken voor de maternelle, tot atlassen en andere boeken voor de hoogste klassers.

Wat we met uw donaties hebben kunnen doen

Tot slot: uw giften. Dankzij uw hulp konden wij weer eens een heel substantiële bijdrage leveren in de vorm van lesboeken. In de boekhandel in Dakar hebben Mieke en Mendy samen voor elke klas voor alle vakken lesboeken aangeschaft. Helaas was de boekhandel in andere handen overgegaan, en moest er fiks onderhandeld worden over korting – maar uiteindelijk heeft de nieuwe eigenaar ons 5% korting gegeven.

Ook hebben wij de schoolapotheek een injectie kunnen gegeven: met vitamines, kinderpijnstillers, pleisters, watten en ontsmettingsmiddelen – een grote doos vol – is Mendy terug naar huis gegaan – zeer blij hiermee.

Tot slot hebben wij een bedrag van 100.000 CFA (rond 155 Euro) gegeven voor een leniging in de achterstand van salarissen aan de leraren, en bijgedragen aan de huur van het gebouw.

Wat zouden we nog willen doen met uw donaties? Salarissen en laptops

De verzoeken van Mendy voor de toekomst: allereerst vroeg hij ons om bijdragen aan het tekort aan schoolgeld te compenseren.

Wij spraken met hem af dat hij de problemen nog eens zou bespreken met het oudercomité en de hulp hiervan zou inroepen om ouders toch te laten betalen. Daarnaast zullen wij hopelijk mede dankzij uw steun in de zomermaanden, wanneer de school gesloten is maar er wel huur en salaris moeten worden uitbetaald – een bijdrage leveren.

Daarnaast vroeg Mendy ons om een nieuwe laptop: de zijne is te oud, en hij heeft een eigen laptop nodig om de administratie over de school geheim te kunnen houden.

Wij proberen in Nederland laptops te verzamelen, want de computers in het zgn mediacentrum van de school zijn ook aan vervanging toe.

Bezoek aan vakschool C.E.P.P.E. - mei

Zoals we van plan waren hebben Tilly, William Mendy en ik in mei een bezoek gebracht aan de vakschool C.E.P.P.E. - Centre d’Entraide Professionel pour la Promotion de l’Enfance – in de wijk Castor in Dakar.

Deze school, opgericht door directeur Oumar Ba, richtte zich in eerste instantie op het opleiden van straatkinderen, maar staat tegenwoordig ook open voor kinderen uit de wat armere gezinnen. De school heeft ten doel jonge mensen een praktische vakopleiding te verschaffen, waarmee zij na afstuderen hun geld kunnen verdienen. In Senegal heerst een enorme werkeloosheid en vaak zijn deze vakbekwame jonge mensen de enige inkomstenbron van een familie. Deze school wordt ondersteund door een Belgische hulporganisatie.

William Mendy was zeer onder de indruk van hetgeen de vakschool te bieden heeft, tevens klikte het meteen tussen de twee directeuren. Spontaan besloten zij tot een samenwerkingsverband tussen beide scholen te komen, hetgeen de komende tijd verder uitgewerkt zal worden.

Tilly en ik zullen in januari weer 3 weken in Senegal verblijven. Ofschoon Senegal ebola-vrij is, zijn ook in Senegal de gevolgen van de ebola crisis in West-Afrika merkbaar. De economie heeft enorm te lijden doordat o.a. het tourisme grotendeels is ingestort en ook de ouders van de kinderen op onze school zullen de gevolgen van de verslechterde economie ondervinden en zullen zeker moeite hebben het maandelijkse schoolgeld op te brengen, hetgeen de financiële positie van onze school zal verzwakken.

Na terugkomst zullen we wederom verslag doen van de ontwikkelingen op onze school.